Nazwa strony
MATURA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

UWAGA MATURA! MATURA!! MATURA 2018!!!

KOMUNIKATY - PROCEDURY - ZASADY

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku

Ważne terminy dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą w roku szkolnym 2017/ 2018 przystąpić do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny

Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2018 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku

DEKLARACJE - FORMULARZE - WNIOSKI

Wniosek zdającego o egzamin w terminie dodatkowym
Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiacej podstawę unieważnienia
Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej
Wniosek o weryfikację sumy punktów
Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu
Oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego
Upoważnienie odbioru świadectwa dojrzałości wraz z odpisem lub zaświadczenia o wyniku egzaminu maturalnego.
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018_1 (*.doc)
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018_2 (*.doc)
795624

strona 2014