Aktualnoci

Aktualności

Nasi kreatywni uczniowie!

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami a Nasi uczniowie nie próżnują!
Chciałam poinformować (dzięki wiadomości od pani prof. K. Gietner) o kolejnym sukcesie uczniów naszego liceum! Od października do grudnia nasze uczennice z 4 zespołów:

ZESPÓŁ 1

1.Katarzyna Martuszewska  klasa II B
2.Domnika Mucha  II B
3.Aleksandra Stefanicka  IIB

ZESPÓŁ 2

1.Julia Drożdżal IB
2.Agata Nogaj  IB
3.Nikola Figura  IB

ZESPÓŁ 3

1.Joanna Karwacka  IB
2.Andżelika Warwas  IB
3.Natalia Holko  IB

ZESPÓŁ 4

1.Nikoletta Chorążewska IIIC
2.Dominika Babiarz IIIC
3.Aleksandra Mielczarek IIIC
pracowały nad przygotowaniem kampanii

społecznej  o tematyce samoakceptacji i poczucia własnej wartości,
w ramach programu LUBIĘ  SIEBIE ( w zeszłym roku też mieliśmy sukces!).

Na konkurs

zorganizowany przez  Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania, przygotowały cztery projekty swoich autorskich kampanii.

Nasze dziewczyny z 2 zespołów zajęły dwa pierwsze miejsca!!!!Pierwsze miejsce w Konkursie  oraz 3000 zł na realizację przygotowanej kampanii społecznej przyznano zespołowi:

1.Julia Drożdżal IB
2.Agata Nogaj  IB
3.Nikola Figura  IB

Drugie miejsce w Konkursie zdobył zespół w składzie:

1.Katarzyna Martuszewska  klasa II B
2.Domnika Mucha  II B
3.Aleksandra Stefanicka  II B

Serdecznie gratuluję sukcesu dziewczynom z nagrodzonych zespołów, wszystkim zaś udziału w projekcie.
Bardzo dziękuję także pani prof. Jolancie Wróblewskiej   oraz pani prof. Katarzynie Gietner, za wsparcie dla uczniów przy realizacji tego projektu a przede wszystkim za wiarę w nieograniczone możliwości młodzieży!!!.

Irena Podgórska

Dodano: 10.12.14


Uczniowie klas III ! Informacja o próbnym egzaminie maturalnym 15 –18 grudnia 2014 r.

Uprzejmie przypominam, że w dniach od 15 do 18 grudnia br. nasza szkoła
uczestniczy w ogólnopolskiej próbie egzaminu maturalnego dla uczniów
klas trzecich LO, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. J. polski ( PP) - 15 grudnia  (poniedziałek)

2. matematyka (PP) – 16 grudnia  (wtorek)

3. język obcy nowożytny (PP) - 17 grudnia (środa)

4. przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie rozszerzonym 18 grudnia (czwartek) .

 Arkusze przygotowała CKE a szczegóły organizacyjne znajdziecie w zakładce Matura 2015 – próba CKE ; w Librusie oraz na facebooku.
          

Dodano: 10.12.14


Zajęcia 13 grudnia 2014!

Uprzejmie przypominam,że w dniu 13 grudnia nasza szkoła odpracowuje zajęcia z piątku 02 stycznia 2015.
Lekcje odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem ale prosimy o sprawdzenie ewentualnych zastępstw
w piątek.

Z poważaniem,

Irena Podgórska

Dodano: 10.12.14


PILNE - STUDNIÓWKA!

Ważny KOMUNIKAT dla uczestników BALU STUDNIÓWKOWEGO  2015r.

Ponieważ nieuchronnie zbliżamy się do daty 10 stycznia 2015r – dnia Balu Studniówkowego, wszystkim zapominalskim
przypominamy o konieczności niezwłocznego uzupełnienia o II część - wpłaty za Studniówkę 2015.
Jak najszybsze dokonanie przelewu pozwoli Komitetowi Organizacyjnemu na właściwe i terminowe rozdysponowanie środków finansowych.
Obowiązuje termin 12 grudnia, jako ostateczny dla dokonanie wpłat.
RR i KO chciałyby 15 grudnia zamknąć budżet Waszej Imprezy studniówkowej.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które nie dotrzymają w/w terminu, decyzją organizatorów
mogą zostać skreślone z listy uczestników, a środki przekazane przez nich do tej pory,
zostaną zwrócone w wys.50%, ponieważ na mocy podpisanych umów,
zaliczkowo uregulowano już część należności za imprezę.

Za RR LO Nr 1                                                               Przewodnicząca

EWA KAPUCIŃSKA                                                 Komitetu Organizacyjnego

                                                                                     Studniówka 2015

                                                                               KATARZYNA SKWAREK

Dodano: 10.12.14


Podziękowania!

W imieniu własnym dziękuję Pani prof. M. Ilnickiej oraz Pani prof. A. Kwiatkowskiej oraz reprezentacji uczniów naszego liceum
za udział w XIII Radosnej Paradzie Niepodległości w dniu 11 listopada br.
W galerii możecie zobaczyć podziękowania od Pana Prezydenta Rafała Dutkiewicza
a na facebooku zdjęcia z tej parady!

I. Podgórska

Dodano: 03.12.14


WIELKI SUKCES!

Serdecznie gratuluję zespołowi nauczycieli pod kierunkiem koordynatorki prof. Katarzyny Gietner, dzięki którym nasze Liceum jako jedyne w mieście otrzymało certyfikat „Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej” za prowadzenie i rozwijanie działań promujących prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną w ramach projektu „Zachowaj równowagę”.

Co ważne :

[1] projekt był  współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskim UE.

[2] naszej szkole udało się zrealizować zaplanowane działania w ciągu jednego roku zamiast dwóch lat.

I.Podgórska

Dodano: 03.12.14


KONKURS MATEMATYCZNY!

Krajowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Matematyka bez granic” zaprasza uczniów do udziału w XXVI edycji konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej http://www.mbg.uz.zgora.pl/.

Dodano: 27.11.14


STUDNIÓWKA 2015 - wpłaty!!

Uwaga Rodzice i Uczniowie!

Na prośbę

Rodziców z Komitetu Organizacyjnego Studniówki 2015 uprzejmie przypominam, że 12 grudnia b. roku mija termin dokonywania wpłaty II raty opłaty na studniówkę.

Wpłaty dokonujemy na konto RR (patrz zakładka RR).

Na przelewie

należy

koniecznie podać następujące informacje

(i w tej kolejności):

a. nazwisko i imię ucznia/uczennicy za którego/za którą dokonywana jest wpłata
b. klasa do której uczeń/uczennica chodzi np. 3A
c. dopisek - studniówka             (gdy jest to wpłata za 1 osobę- ucznia/uczennicę szkoły)
    lub dopisek -  studniówka+1      (gdy jest to wpłata za 2 osoby - ucznia/uczennicę szkoły  oraz osobę towarzyszącą).

Z poważaniem,

Irena Podgórska

Dodano: 25.11.14


strona 2014