LISTA LEKTUR w roku szkolnym 2014/15

Udanego wypoczynku i miłej lektury…

Zdj. matttilda photoxpress.com

LISTA LEKTUR

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

OLIMPIADA rok szkolny 2014/15

XLV OLiJP (rok szkolny 2014/15) – Tematy etapu szkolnego

1. Wielka opowieść i romantyczne piękno. W sto osiemdziesiątą rocznicę wydania „Pana Tadeusza”.
2. List jako forma wypowiedzi artystycznej.
3. Dialogi dzieł poprzez wieki.
4. Ulica jako temat literatury polskiej XX wieku.
5. Poeta odchodzi – społeczne, literackie i rytualne echa śmierci wielkich pisarzy.
6. Klasycy poezji drugiej połowy XX wieku: Tadeusz Różewicz.
7. „Poezja jest sztuką poprzez język” (Wilhelm Humboldt). Wykorzystanie środków językowych w tekście poetyckim jako sposób kształtowania stylu autora, grupy artystycznej lub epoki literackiej.
8. Zamknięta epoka: teatralny świat Tadeusza Różewicza.
9. Tekst – obraz – dźwięk. Wzajemne relacje we współczesnym teatrze.

Szczegółowe opisy i bibliografia wszystkich tematów
zostaną opublikowane na stronie olijp.pl do końca czerwca 2014 r.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

KONSULTACJE w CZERWCU

Prof. Wróblewska
11 czerwca s. 16
g. 7.45 – 8.45 dla klasy IIe;
g. 13.30-14.30 dla klasy IIb

Prof. Inglot
3 czerwca, s. 33 g. 14.20-15.15

Prof. Surgut
11 czerwca 13.20-16.00 s. 1A

Prof. Salników
9 czerwca, s. 15 godz. 14.30-16.00

Prof. Szczupak
2 czerwca, s. 13 godz. 15.15-16.30
9 czerwca, s. 13 godz. 15.15 – 16.30

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO

WYNIKI SZKOLEGO KONKURSU

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

TYDZIEŃ Z SZYMBORSKĄ PO POLSKU I PO ANGIELSKU

Zapraszamy do wzięcia udziału w dwóch konkursach dotyczących
twórczości Wisławy Szymborskiej.
Oba odbędą się w piątek 31.01.2014 w auli na 5 i 6 lekcji
(11.50 – 12.35 translatorski; 12.40-13.30 recytatorski).

TURNIEJ TRANSLATORSKI
TŁUMACZENIE WIERSZY W. SZYMBORSKIEJ
Oceniane będzie przetłumaczenie (na polski lub angielski)
wylosowanego wiersza Wisławy Szymborskiej.

TURNIEJ RECYTATORSKI
POEZJA W. SZYMBORSKIEJ
PO POLSKU I PO ANGIELSKU

Turniej recytatorski stanowią dwie kategorie
– recytacja i poezja śpiewana.
Recytacja: Repertuar uczestników obejmuje wybrany wiersz Wisławy Szymborskiej
w języku polskim i/lub angielskim.

Czas prezentacji tekstu nie powinien przekroczyć 5. minut.
Można startować w jednej (tylko po polsku lub tylko po angielsku)
lub w dwóch kategoriach (zarówno po polsku, jak i po angielsku).

Dobór tekstów:
- w języku polskim: dowolny wiersz W. Szymborskiej
- w języku angielskim: tekst wybrany spośród zamieszczonych na stronie przedmiotowej anglistów i polonistów (zakładka: konkurs recytatorski 2014)

Poezja śpiewana: Wykonawca jest solistą. Do akompaniamentu może być stosowany jeden instrument lub mały zespół muzyczny (do trzech osób), bądź wcześniej przygotowane nagranie.
Repertuar obejmuje jeden utwór śpiewany.

Zgłoszenia udziału w konkursie lub konkursach przyjmują nauczyciele języka angielskiego i polskiego do wtorku 28.01.2014.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY POWODZENIA!
ZESPOŁY ANGLISTÓW I POLONISTÓW LO I

Za zdobycie:
I miejsca – 7 punktów;
II miejsce – 5 punktów;
III miejsce – 4 punkty
Za udział w konkursie – 2 punkty
……………………………………………..
wybór wierszy
informacje o konkursach

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

PRÓBNA MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO

16 stycznia 2014 r. (czwartek) w godz. 11.00-13.30 (4,5 i 6 godzina lekcyjna) odbędzie się obowiązkowa próbna matura na poziomie podstawowym dla wszystkich klas III.
Po napisaniu matury uczniowie nie wracają na lekcje.
W tym dniu uczniów obowiązuje strój galowy.
Na maturę proszę przynieść czarne przybory do pisania i dokument tożsamości.

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części:
- czytanie ze zrozumieniem (20pkt)
- wypracowanie (50 punktów).

Jest to praca obowiązkowa dla każdego ucznia klasy III, a jej wynik zostanie wpisany do ogólnej punktacji z języka polskiego, tj. czytanie – 10 punktów, wypracowanie 25 punktów).
Zatem za dobrze napisaną maturę uczeń może dostać max 35 punktów.

Lista lektur z języka polskiego obowiązujących na maturze

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

DIAGNOZA KLAS II

Już niedługo 24 stycznia klasy II napiszą diagnozę opracowaną przez WCDN… Na jej napisanie będziecie mieli 90 minut. Zostanie ona oceniona na 30 punktów.
Oto lista zagadnień do powtórki.

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE DO DIAGNOZY

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Pożegnanie klas III

Jesteśmy duchem i ciałem już w nowym roku szkolnym, ale ciągle pamiętamy koleżanki, kolegów, którzy jeszcze w kwietniu chodzili do naszej szkoły.
Obejrzyjcie jak ich żegnaliśmy i co sami mówili o naszej szkole…
Więcej informacji i linki do filmów w zakładce – WYDARZENIA.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

30 tysięcy było blisko…

Uczestniczyliśmy w Teście o Filmie Polskim i jesteśmy z siebie dumni!
23 września 2013 o 20.10 na antenie TVP1 odbył się, organizowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i TVP S.A., Wielki test o polskim filmie. Na testowe pytania odpowiadali goście w warszawskim studio telewizyjnym, internauci z całej Polski oraz uczestnicy programów edukacji filmowej zgromadzeni w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu – czyli MY, uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego Nr I.
Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Ogólnopolski test wiedzy o filmie polskim

23 września 2013 o 20.10 na antenie TVP1 odbędzie się, organizowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i TVP S.A., Wielki test o polskim filmie. Na testowe pytania odpowiadać będą goście w warszawskim studio telewizyjnym, internauci z całej Polski oraz uczestnicy programów edukacji filmowej zgromadzeni w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu.

Spotykamy się pod Kinem Nowe Horyzonty (dawny Helios) o godz. 15.00 w poniedziałek 23 września.
Uczestnicy są zwolnieni z 7 i 8 godziny lekcyjnej.
Proszę zapoznać się z Regulaminem.
Proszę o przyniesieniu Oświadczenia podpisane przez Rodziców.

REGULAMIN TESTU FILMOWEGO

HARMONOGRAM GODZINOWY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU I PROGRAMU
Wielki Test „Polski Film Fabularny”

Godz. 15.00 – rozpoczyna się rejestracja chętnych do udziału w konkursie.

Po rejestracji – do godz. 17.00 – czas wolny
(wtedy osoba zarejestrowana zapoznaje się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnia osobiście Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).

Godz. 17.00 – 18.00 – przybycie na konkurs, pobranie terminala, pozostawienie w szatni zbędnych rzeczy.

Godz. 18.00 – 18.30 – zajęcie miejsc w sali, instruowanie o sposobie głosowania terminalem elektronicznym;

18.30 – 19.00 – próba głosowania terminalami zgromadzonych w sali;

Godz. 19.00 – telewizyjna próba generalna programu i konkursu.

Godz. 19.30 – 19.50 – przerwa dla Uczestników.

Godz. 19.50 – ponowne zajęcie miejsc na sali, przygotowanie do programu i konkursu.

Godz. 20.10 – gotowość do emisji i konkursu.

Godz. 20.20 – EMISJA PROGRAMU W TVP 1 i KONKURS WIELKI TEST „Polski Film Fabularny”

ok. Godz. 21.50 – zakończenie programu i konkursu.
Uczestnicy oddają terminale, odbierają dokumenty tożsamości.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment