Konsultacje

W MARCU 2019 roku konsultacje nauczycieli języka angielskiego odbędą się w następujących terminach:

Lucyna Jasiak-Samerson: 22.03., godz.14.20, s.29

Halina Król-Szremska: 18.03., godz. 14.25, s.31

Katarzyna Maciejewska-Socha: 19.03., godz.14.25, s.29

Nina Michocka: 27.03., godz. 14.25, s.18

Dominika Sozańska: 18.03., godz. 14.20, s.28

Katarzyna Urbańska: 28.03., godz. 14.25, s.28

Marcin Wiśniewski: 8.03., godz. 14.20, s.20