Matura

keep-calm-and-survive-matura-1Od roku 2014/2015 obowiązuje nowa formuła egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Każdy maturzysta ma obowiązek zdawać egzamin z jednego, wybranego języka obcego. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Warunkiem zdania egzaminu z języka obcego na poziomie podstawowym jest uzyskanie przez zdającego 30% punktów możliwych do zdobycia, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej. W poniższym informatorze znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje dotyczące matury z języka angielskiego, jak również przykładowe arkusze i zestawy na egzamin ustny.

http://www.cke.edu.pl/fihttp://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-angielski.pdfles/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-angielski.pdf