PSO z chemii

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu CHEMII

na rok szkolny 2017/2018

w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. D. Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu

 1. Punkty obowiązkowe

ZAKRES PODSTAWAWOWY

 1. Sprawdzian 20 pkt.
 2. Kartkówka 5 pkt lub 10 pkt
 3. Odpowiedź 5 pkt
 4. Zadanie domowe 5 pkt
 5. Projekt 10 pkt
 6. Używanie telefonu komórkowego 0/5 pkt

ZAKRES ROZSZERZONY

 1. matura próbna 20 pkt – 60 pkt
 2. Sprawdzian 20 pkt
 3. Kartkówka 5 pkt lub 10 pkt
 4. Odpowiedź 5 pkt
 5. Zadanie domowe 5pkt
 6. Praca na lekcji 10pkt
 7. Używanie telefonu komórkowego 0/5 pkt
 8. Lista zadań 10 pkt

II. Punkty dodatkowe

  1. Aktywność – praca na lekcji
  2. Konkurs (olimpiada przedmiotowa) do 10 pkt
  3. Wykład 2 pkt

III. Punkty ujemne

   1. Za brak pomocy naukowych do lekcji -1 pkt

IV. Zaliczanie zaległych prac pisemnych

W sytuacji, gdy uczeń był nieobecny na pracy pisemnej:

 1. Niezwłocznie po powrocie do szkoły zgłasza się do nauczyciela.
 2. Zapisuje się na najbliższy termin konsultacji.
 3. Termin konsultacji wyznacza wyłącznie nauczyciel chemii.

V. Poprawa prac pisemnych

 1. Poprawić może uczeń ostatnio napisaną pracę pisemną, który pisał na lekcji chemii.
 2. Możliwość poprawy ostatnio napisanych dwóch prac pisemnych w ciągu semestru (zakres podstawowy).
 3. Możliwość poprawy ostatnio napisanych trzech prac pisemnych w ciągu semestru (zakres rozszerzony).
 4. Jeśli uczeń zapisze się na konsultacje i na nie, nie przyjdzie, to traci jedną z trzech popraw.

VI. Zasady zaliczania pierwszego semestru

 1. Uczeń, ma możliwość napisania sprawdzianu zaliczeniowego z I semestru na początku II semestru.

 2. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z tego sprawdzianu, uczniowi zostanie uzupełniona odpowiednia ilość punków do puli punktów na 45%.