BIP
DOKUMENTACJA BIP

Karta frekwencji (*.doc)
Nauczanie indywidualne(*.docx)
Zwolnienienie z obecnosci na zajęciach (*.docx)
Statut szkoły (*.pdf)
Zasady usprawiedliwiania (*.pdf)
Procedury nauczania indywidualnego (*.pdf)


926104
LO1 2018