Nazwa strony
TUTORING W LO Nr I

Liceum Ogólnokształcące Nr I od kilku lat uczestniczy w programie "Tutoring we wrocławskiej szkole"


Tutorzy w LO Nr I:
- Anna Baranowska - Kącka
- Barbara Białek
- Marzena Boczula
- Anna Chabasińska
- Elżbieta Grochowska
- Lucyna Jasiak
- Agata Kaczmarek
- Arleta Kulczycka
- Anna Kwiatkowska
- Sylwia Magiera - Peternek
- Karina Mularczyk
- Agata Salników
- Anita Skrzyniarz
- Dominika Sozańska
- Beata Surgut
- Barbara Szczupak
- Julita Wawrzyniak

Co to jest tutoring?

Tutoring jest metodą edukacji zindywidualizowanej, która opiera się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Wzmacnia poszukiwania ucznia, któremu towarzyszy tutor: nauczyciel, który służy radą i potrafi umiejętnie wyznaczyć szlak poszukiwań. Pierwotnie tutoring był praktykowaną w znanych uczelniach brytyjskich (Oxford, Cambridge) metodą pracy akademickiej profesora ze studentem, gdzie ten pierwszy pomaga temu drugiego zaplanować rozwój, a następnie wspiera i czuwa nad realizacją planów. Metoda tutoringu z powodzeniem wykorzystywana jest jednak w środowiskach nie-akademickich, w organizacjach pozarządowych i w szkołach na różnych etapach edukacji. Celem ogólnym tutoringu szkolnego jest wspieranie ucznia (podopiecznego) w rozwoju

Cele szczegółowe to:

· lepsze poznanie samego siebie, rozpoznanie własnych talentów, uzdolnień, mocnych stron i praca na nich,
· kształtowanie umiejętności planowania własnego rozwoju (edukacyjnego, zawodowego i życiowego),
· nawiązywanie i pogłębianie relacji społecznych w szkole i poza nią.

Główne zadania szkoły to nauczanie i wychowywanie.

Tutoring pomaga łączyć proces dydaktyczny z procesem wychowawczym dzięki temu, że oferuje czas i miejsce na to, aby uczeń mógł porozmawiać nie tylko o swoich sukcesach, ale i problemach w szkole, o swoich planach i marzeniach na przyszłość.

Tutoring zakłada cztery etapy współpracy:

· poznanie podopiecznego (jego talentów, mocnych i słabych stron, preferowanych stylów uczenia się, wartości, planów życiowych);
· wspólne wyznaczenie celów edukacyjnych, w osiągnięciu których pomocny może być tutor i zaplanowanie działań zmierzających do ich osiągnięcia;
· realizację przyjętego planu współpracy;
· podsumowanie efektów współpracy tutorskiej.
Jakie korzyści płyną z tutoringu?
· uczeń ma stworzone warunki i pomoc do wszechstronnego rozwoju,
· może regularnie spotykać się z nauczycielem - tutorem, który ma czas zarezerwowany tylko dla niego i traktuje go jako indywidualność,
· na spotkaniach uczeń może, między innymi dzięki wykorzystaniu testów czy ćwiczeń, poznać swoje uzdolnienia i predyspozycje, co ułatwia planowanie dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej,
· tutor może pomóc uczniowi w wyznaczaniu celów na przyszłość oraz towarzyszyć w ich realizowaniu - zarówno uczniowi uzdolnionemu, jak i temu, który boryka się z różnego rodzaju trudnościami,
· nauczyciel ma możliwość lepszego poznania i współpracy z uczniem.

Istotą tutoringu są indywidualne spotkania, tzw. tutoriale.

Rozmowy z wychowankiem mogą mieć miejsce na terenie szkoły lub poza nią, w określonym czasie, np. w czasie przerw międzylekcyjnych. Tutoriale to nie tylko rozmowy i spotkania - to także obcowanie z kulturą, pokazanie uczniom jak ciekawie i wartościowo można spędzać wolny czas. Uczniowie podczas tutoriali wychodzą do kina, teatru, na spacer, uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach. W czasie tych spotkań uczą się również tutorzy, którzy poznają zainteresowania i pasje podopiecznych.

"Jeśli ktoś chce nauczyć Johna matematyki, musi znać matematykę i Johna."
staroangielskie przysłowie


Informacje zaczerpnięto ze strony www.tutoring.pl


1342962


LO1 2019