Nazwa strony
PRAWO SZKOLNE

Zasady usprawiedliwianie nieobecności(*.pdf)
Procedury nauczania indywidualnego(*.pdf)
Harmonogram zebrań, oceniania(*.pdf)


1338288


LO1 2019