Rekrutacja

O szkole


Szkoła dysponuje szerokim wachlarzem profilów kształcenia z szeroką gamą języków: angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.

Obiekt szkolny to rozbudowana struktura, w której każdego dnia kształci się prawie 750 uczniów, zebranych w klasach o dostosowanych do możliwości danej grupy uczniów profilach.

Nauka odbywa się w 23. gabinetach, z czego 15 to klasopracownie. Szkoła dysponuje ponad czterdziestoma naprawdę bardzo dobrymi komputerami, które wypełniają trzy sale informatyczne podłączone do Internetu oraz inne pracownie szkolne. Szkoła posiada nowoczesne laboratorium chemiczne z 20 stanowiskami do pracy indywidualnej oraz nowoczesny kompleks do nauczania fizyki. Do celów sportowych przeznaczono 3 sale gimnastyczne i boisko szkolne, a także 2 siłownie. Obowiązkowo dysponujemy także skomputeryzowaną biblioteką o niebagatelnym repertuarze propozycji książkowych.

Nad dobrem uczniów czuwa pokaźna bardzo kompetentna kadra dydaktyczna złożona z ludzi interesujących, zaangażowanych otwartych na nowe doświadczenia i wszelkie korzystne innowacje, wymagających, ale jednocześnie rozumiejących problemy swoich podopiecznych troszczących się o rzetelny poziom edukacyjny szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z bufetu oferującego ciepłe i zimne napoje, słodycze a także gorące posiłki.Uczniowie o szkole

szkoła jest the best
nauczyciele rozumieją nasze problemy
jest tu dobrze wyposażony blok sportowy
w skole odbywa się dużo imprez
na zajęciach pozalekcyjnych można się dużo dowiedzieć
szkoła jest COOL!
bądź uczniem naszej szkoły a będziesz mądry i wesoły
ten jest modny i uroczy kto do naszej budy wkroczy!Dlaczego LO Nr I !

szkoła z tradycją
przyjazna dla ucznia i nauczyciela
rzetelnie przygotowująca do podjęcia dalszej nauki
dająca szansę realizacji własnych pomysłów
otwarta na nowe idee
promująca zdrowie
uczestniczy w ciekawych programach i projektach edukacyjnych np. "Mam haka na raka", "Fizyka jest ciekawa",
we współpracy z CEO w ramach programu "Młodzież adoptuje zabytki" realizuje projekt - "mały domek wrocławskiej jedynki".


W opini uczniów i rodziców główne zalety naszej szkoły to:

przyjazna atmosfera
duże poczucie bezpieczeństwa
dobra baza
dobre relacje z nauczycielami i dyrekcją
wysoka kultura nauczycieli
trafione profile nauczania
dogodny dojazd
atmosfera tolerancji
ciekawe formy pracy z uczniami
praca w systemie jednozmianowym


Opieka psychologiczno-pedagogiczna

Zatrudniamy pedagoga i psychologa, którzy prowadzą:
poradnictwo zawodowe,
poradnictwo w sprawie uzależnień,
program adaptacji uczniów, zajęcia integracyjne, testy psychologiczne (kompuerowe),
konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców,

Ponadto zapewniają opiekę uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniom zaburzonym emocjonalnie.


Zajęcia pozalekcyjne oraz coś dla ducha i ciała !

sportowo-rekreacyjne,
fizyczno-astronomiczne,
chemiczno-ekologiczne,
fotograficzne,
zajęcia z uczniami szczególnie zdolnymi,
realizacja indywidualnych programów nauczania,
zajęcia z komunikacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów,
szkoła ,, Wizażu, gracji i elegancji",
nauka jazdy samochodem na terenie szkoły,
"Studio Talent" na Politechnice Wrocławskiej, liga klas,
dyskoteki klasowe i szkolne,
półmetek w klasach drugich,
wyjścia do teatru,
rozgrywki sportowe,
liczne konkursy szkolne i zewnętrzne.Rekrutacja SP1026066

LO1 2019