RODO
Załączniki odnośnie RODO

Zał. 5a. Klauzula - stopka mailowa (*.docx)
Zał. 5b. Klauzula - korespondencja e-mail (*.docx)
Zał. 5c. Klauzula - skrócona wersja klauzuli dot. złożenia pisma (*.docx)
Zał. 5d. Klauzula - złożenie pisma w placówce (*.docx)
Zał. 5e. Polityka prywatności_serwis internetowy - Liceum (*.docx)
Zał. 5f. Klauzula - rekrutacja dziecka do placówki oświatowej (*.docx)
Zał. 5g. Klauzula - najemcy (*.docx)
Zał. 5h. Klauzula - rekrutacja i zatrudnienie (*.docx)
Zał. 5i. Informacja dot. monitoringu w placówce (*.docx)


1338277


LO1 2019