Aktualnoci

Administratorem danych jest Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na www.lo1.wroc.pl


Aktualności
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące
nr I we Wrocławiu im. Danuty Siedzikówny "INKI" jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".


LISTY GRATULACYJNEHarmonogram egzaminów poprawkowych sierpień 2019!

Harmonogram egzaminów poprawkowych 26-27 sierpnia 2019

26 sierpnia 2019 – (poniedziałek), godz. 9.00

Matematyka – u. klas: I-III

Geografia – 1 u. klasy IE

27 sierpnia 2019 – (wtorek), godz. 9.00

J. niemiecki – u. klas: I E i  2 B

Fizyka – u. klas: 1E i 3E

WOS – 2 u. klasy 1 E

Historia i społeczeństwo – 1 u. klasy 2E        

Uwagi:

1. Przebieg egzaminu poprawkowego jest opisany w Statucie szkoły.

2.Na egzamin należy zgłosić się przed godz. 9.00, z legitymacją lub dowodem osobistym oraz przyborami do pisania.  Obowiązuje adekwatny do wydarzenia  strój.Nie obowiązują krawaty i marynarki u chłopców.    

3. Wykaz uczniów zdających w poszczególnych salach będzie wywieszony w dniu pierwszego egzaminu w gablocie przy sekretariacie na I p.

Z poważaniem,

Irena Podgórska

Dodano: 01.07.19


Praca sekretariatu w lipcu i sierpniu 2019!
Szanowni Państwo - Uczniowie, Rodzice oraz Pracownicy Szkoły!

Uprzejmie informuję,że w okresie wakacyjnym, tj. w lipcu i sierpniu 2019 r., sekretariat szkoły będzie czynny zgodnie z poniższym harmonogramem:
(1) od 1 lipca do 26 lipca - czynny w godzinach od 9.00 do 14.00,
(2) od 29 lipca do 15 sierpnia - nieczynny (urlop pracownika)
(3) od 16 sierpnia do 30 sierpnia - czynny w godzinach od 9.00 do 15.00.

Irena Podgórska

Dodano: 01.07.19


UWAGA OFERTA DLA UCZNIÓW!!!

POSZUKIWANI WOLONTARIUSZE do udziału w ZAGRANICZNYM PROJEKCIE w ramach Programu ERAMUS+.

Europejskie Forum Młodzieży poszukuje młodych osób w wieku 18-30 lat chętnych do udziału w zagranicznych działaniach w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS)!

Działania liczą 2 miesiące i będą realizowane w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Dostępne są także projekty półroczne.

Kraje do których można wyjechać to: Włochy, Chorwacja, Wielka Brytania, Portugalia, Grecja.

Projekt, w ramach którego Europejskie Forum Młodzieży realizuje w/w działania jest  współfinansowany przez Program „Erasmus+”, a wszystkie koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem, podróżą międzynarodową są pokryte! Każdy uczestnik ma także zapewnione stałe wsparcie doświadczonych organizacji: - wysyłającej (Europejskie Forum Młodzieży), - przyjmującej i mentora przed, w trakcie i po powrocie z zagranicznego działania. Każdy wolontariusz otrzymuje dodatkowo kieszonkowe na własne wydatki.

Więcej informacji na temat Wolontariatu Europejskiego znajduje się na stronie Europejskiego Forum Młodzieży: http://efm.org.pl/pl/program/evs/  oraz Programu Erasmus+/ Europejskiego Korpusu Solidarności: http://eks.org.pl/wolontariat-mlodziez/

WAŻNE!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o bezpośredni kontakt z biurem Europejskiego Forum Młodzieży pod numerem telefonu 74 8 110 223 (od pn. do pt. w godz. 9:00 – 17:00, osoba kontaktowa: Karolina Góral-Bernacka) lub pod następującym adresem e-mailowym: karolina.goral-bernacka@efm.org.pl

Dane kontaktowe organizacji koordynującej projekt:

Europejskie Forum Młodzieży

Plac Wolności 5/5

57-500 Bystrzyca Kłodzka

Tel.: 74 8 110 223

Tel./ Fax: 74 8 111 399

www.efm.org.pl
efm@efm.org.pl

Dodano: 19.06.19


Wyniki egzaminu maturalnego i świadectwa dojrzałości - sesja maj 2019!!!


Odbiór wyników egzaminu maturalnego i Świadectw dojrzałości

4 lipca g. 11.30

 a. w auli - odbiera zdający ;

 b. w sekretariacie szkoły po godz. 13.00 tego samego dnia  lub później – rodzice lub mąż lub żona, na podstawie upoważnienia i z dowodem osobistym ( formularz upoważnienia jest  zamieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce Matura 2019).

 c. w sytuacji, gdy Absolwent wie wcześniej, że będzie nieobecny w dniu 4 lipca br. , upoważnienie powinno być złożone osobiście przez zainteresowanego i podpisane w obecności pracownika szkoły (sekretarka lub przedstawiciel dyrekcji).

 Irena Podgórska

Dodano: 10.05.19


26 kwietnia - zawieszono strajk!!!

Szanowni Państwo!
1.Strajk nauczycieli jest zawieszony w naszej szkole od dzisiaj!!!.
2.W poniedziałek mamy normalne zajęcia dla klas I-II wg obowiązującego planu.
3.Dalsze szczegóły w Ogłoszeniach w Librusie.
Z wyrazami szacunku,

Irena Podgórska

Dodano: 26.04.19


Głos Nauczycieli

Drodzy Uczniowie i Rodzice Uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu,

       mija kolejny dzień akcji strajkowej, do której przystąpiliśmy wierząc, że edukacja w naszym kraju może być lepsza.

Maturzyści,

     z niecierpliwością czekamy na szybkie i skuteczne porozumienie z rządem, które pozwoli nam wrócić do pracy, a Wam spokojnie przystąpić do egzaminów maturalnych. Tak jak byliśmy z Wami przez te wszystkie lata, tak jesteśmy i teraz, trzymając za Was kciuki.

Uczniowie klas I i II,

       pragniemy Was zapewnić, że zależy nam na szybkim powrocie do zajęć i wspólnym realizowaniu  zaplanowanego materiału.

Uczniowie i Rodzice Uczniów,

     dziękujemy Wam za dotychczasowe zrozumienie i gesty wsparcia. Są one dla nas niezmiernie ważne w tym trudnym okresie oczekiwanych zmian.

W nadchodzącym wielkanocnym czasie życzymy spokoju i świątecznej radości.

                              Nauczyciele LO Nr I, najstarszego liceum we Wrocławiu 

Dodano: 17.04.191026054

LO1 2019