Dolnośląski Konkurs Krótkich Form Filmowych

Zapraszamy do wzięcia udziału w 1. edycji DKKFF. 
Więcej szczegółów w Regulaminie.
Na prace konkursowe czekamy
do końca maja.
Konkurs został objęty Patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Pana Romana Kowalczyka.
Serdecznie zapraszamy.
regulamin_dkkff

Zalacznik_1_karta_zgloszeniowa_dkkff

Zalacznik_2_KARTA_OCENY_PRACY_KONKURSOWEJ

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Dolnośląski Konkurs Krótkich Form Filmowych została wyłączona

5. Wrocławski Almanach Filmowy

Startujemy!
Tematem 5. edycji konkursu na film dokumentalny jest WIELOKULTUROWOŚĆ.

Na Wasze filmy czekamy do końca maja 2017 r. logo_okragle_zolte

informacja_WAF 2017
regulamin_waf 2017

Zalacznik_1_karta_zgloszeniowa_waf 2017

Zalacznik_2_KARTA_OCENY_DOKUMENT

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania 5. Wrocławski Almanach Filmowy została wyłączona

OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

olimpiada4web

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w Olimpiadzie proszę o kontakt
(Prof. J. Wróblewska, sala nr 16) do 27.10.2016 r. Termin został wydłużony.

Więcej informacji na stronie:
 http://www.fn.org.pl/pl/page/449/olimpiada-wiedzy-o-filmie-i-komunikacji-spolecznej.html


harmonogram

broszura-olimpiada-wiedzy-o-filmie-i-komunikacji-spolecznej

regulamin-olimpiady-30_06_16

program_1

harmonogram

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ została wyłączona

FINAŁ

FINAŁ 4. edycji Wrocławskiego Almanachu Filmowego
odbędzie się 24 maja (wtorek) w Przystanku Historia IPN na pl. Strzeleckim.
Zaczynamy o godz. 11.00 
Serdecznie zapraszamy autorów wszystkich zakwalifikownaych do konkursu filmów oraz ich Opiekunów.
Prosimy o potwierdzenie udziau drogą mailową.
jolawroblewska@wp.pl
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania FINAŁ została wyłączona

ZAKWALIFIKOWNAE FILMY

Miło nam poinformować, że o tegoroczny tytuł najlepszego dokumentu w IV edycji konkursu Wrocławski Almanach Filmowy powalczą następujące filmy: logo_okragle_zolte

Jędrzej Bernakiewicz „CICHA WODA”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie

Oktawian i Maurycy Jurczykowscy „ŁUKASZ LWIE SERCE”
Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

Maciej Zmitrowicz i Daria Matłosz „POMOC NA PRAWO I LEWO”
Liceum Ogólnokształcącego Nr XIII we Wrocławiu

Paweł Zieliński „PSEUDONIM”
Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu

Katarzyna Buca „POMAGAMY”
Liceum Ogólnokształcące nr 7 we Wrocławiu

Tomek Wasilewski, Łukasz Kocot „WOLONTARIUSZ”
Zespół Szkół Gastronomicznym we Wrocławiu

Termin uroczystej gali,  podczas której wręczymy nagrody i obejrzymy zwycięski film podamy w połowie miesiąca. Z uczestnikami konkursu skontaktujemy się również drogą mailową.

Organizatorzy WAF

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania ZAKWALIFIKOWNAE FILMY została wyłączona

SONDA ULICZNA 1b

W dniu 30.03.2016 r. w ramach projektu uczniowie klasy 1b przeprowadzili sondę uliczną na temat znajomości naszej przyszłej patronki – INKA – Ja o niej pamiętam!

Relacja z tych działań już wkrótce. DSC07736

A to wzór sprawozdania dla grup projektowych, do odesłania na adres jolawroblewska@wp.pl  w dniach 30-31.03.2016 r.!!!!

 

Sprawozdanie z przeprowadzonej sondy ulicznej w dniu 30

napis – Ja o niej pamiętam

Pytania do sondy ulicznej i załączniki do sprawozdania

ściąga – życiorys

DSC07756

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania SONDA ULICZNA 1b została wyłączona

Lista zakwalifikowanych filmów

Ponieważ dwie szkoły poprosimy nas o wydłużenie terminu składania filmów konkursowych,
prosimy Państwa o trochę cierliwości.
Po świetach ogłosimy listę zakwalifikownaych do finalu filmów.
Życzymy ciepłych i filmowych Świąt.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Lista zakwalifikowanych filmów została wyłączona

Wrocławski Almanach Filmowy

Przypominamy się!
Na Wasze filmy czekamy do końca lutego 2016. logo_okragle_zolte

informacja_WAF2015

regulamin_waf

Zalacznik_1_karta_zgloszeniowa_waf

Zalacznik_2_KARTA_OCENY_DOKUMENT

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Wrocławski Almanach Filmowy została wyłączona

Andrzej jedzie do Warszawy!

Uczniowie klasy 2b – Natalia Kupidura, Bartek Jarmuż i Andrzej Kotkowski wzięli udział w wojewódzkim etapie Olimpiady Wiedy o Mediach, który odbył się 18.12.2015 r.
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego .

Do centralnego etapu w Warszawie zakwalifikowal się Andrzej KOTKOWSKI,
który uzyskał najwyższy wynik wśród wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego. Gratulacje dla wszystkich!!!

DSC05904 DSC05922 DSC05923DSC05927DSC05982

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Andrzej jedzie do Warszawy! została wyłączona

Olimpiada Wiedzy o Mediach

logo_kwmInstytut Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza uczniów  do udziału w ogólnopolskiej
Olimpiadzie Wiedzy o Mediach
(choć w logo jeszcze konkurs…)

Napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów,
a następnie sprawdź swoje umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym
i na etapie centralnym.

Nagrodami są indeksy dla laureatów konkursu oraz staże i cenne nagrody rzeczowe rzeczowe ufundowane przez sponsora dla wszystkich laureatów Konkursu.
Zapraszamy do udziału!
Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.
O konkursie
Współczesne media intrygują, dziwią, oburzają – często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, współczesnej strukturze i mechanizmach działania. Organizatorzy Konkursu pragną wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym jednym z elementów otaczającej nas rzeczywistości. Efektem tego jest inicjatywa zorganizowania Konkursu Wiedzy o Mediach, którego celem jest popularyzacja wiedzy
z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej.

ZASADY PRZEPROWADZANIA ETAPU OKRĘGOWEGO I CENTRALNEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
1.W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
2.Nauczyciel – opiekun zgłasza szkołę do udziału w Konkursie w terminie przewidzianym w harmonogramie Konkursu, wysyłając mailem formularz zgłoszenia na adres właściwego Komitetu Okręgowego (załącznik nr 1). Uczeń, który informacje o Konkursie uzyskał z mediów, może dokonać zgłoszenia osobiście (bez pośrednictwa szkoły). Winien on wysłać mailem formularz zgłoszenia (załącznik nr 2) na adres Komitetu Okręgowego właściwego dla szkoły, do której uczęszcza. Adresy Komitetów Okręgowych dostępne są na stronie internetowej Konkursu.
3.Konkurs ma charakter trzyetapowy.
4.Pierwszy – szkolny etap Konkursu – polega na wykonaniu przez uczniów pracy na jeden z podanych przez Organizatora Konkursu na stronie internetowej Konkursu tematów i przesłaniu jej w odpowiednim terminie do właściwego Komitetu Okręgowego.
5.Prace wykonywane mogą być jedynie indywidualnie. Prace zespołowe nie będą oceniane.
6.Prace konkursowe w pierwszym etapie mogą mieć formę: eseju (maksymalnie 8000 znaków), filmu (maksymalnie 10 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. Prace należy wysłać na adres właściwego Komitetu Okręgowego: prace pisemne należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej, zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej.
7.Każda nadesłana na Konkurs praca powinna zawierać metrykę pracy (załącznik nr 3), oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu (załącznik nr 4), oświadczenie o tym, że praca nie jest plagiatem (załącznik nr 5) oraz oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy i przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych z tego tytułu (załącznik nr 6).
8.Jury konkursowe oceniać będzie poprawność merytoryczną nadesłanych prac, a także ich oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu oraz umiejętność wyrażania własnej oceny zagadnienia poruszanego w temacie pracy.
9.Do drugiego etapu Konkursu w każdym okręgu zakwalifikowanych zostanie 100 uczestników, których prace ocenione zostaną najwyżej. Wyniki pierwszego etapu umieszczone zostaną na stronie internetowej każdego Komitetu Okręgowego.
10.Uczestnicy mają prawo wglądu do ocenionych prac oraz prawo do odwołania się od oceny do Przewodniczącego Komitetu Okręgowego. Odwołanie należy złożyć pisemnie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Przewodniczący Komitetu Okręgowego rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania. Decyzja Przewodniczącego Komitetu Okręgowego jest ostateczna.
11.Drugi – okręgowy etap Konkursu – odbywa się jednocześnie w 16 uczelniach na terenie kraju i polega na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet Główny Konkursu z zakresu wiedzy o mediach. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut.
12.Do zawodów centralnych zakwalifikowanych zostaje 10 uczestników Konkursu z każdego okręgu, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu.
13.W przypadku gdy kilku uczestników uzyska jednakową liczbę punktów o zajętej lokacie decyduje liczba punktów zdobytych za najtrudniejsze pytania testu. Jako najtrudniejsze uznaje się kolejne pytania począwszy od pierwszego.
14.Dla najlepszych uczestników eliminacji okręgowych poszczególne Komitety Okręgowe mogą przyznawać nagrody rzeczowe.
15.Uczestnicy biorący udział w eliminacjach okręgowych oraz ich opiekunowie (jeden dla grupy uczniów z danej szkoły oraz jeden dla każdego uczestnika z rekrutacji medialnej), otrzymują na czas eliminacji okręgowych wyżywienie w postaci lunchu i napoju.
16.Wyniki drugiego etapu Konkursu ogłasza się uczestnikom w dniu eliminacji i umieszcza na stronie internetowej Komitetu Okręgowego.
17.Uczestnicy mają prawo wglądu do ocenionych prac oraz prawo do odwołania się od oceny do Przewodniczącego Komitetu Okręgowego. Odwołanie należy złożyć pisemnie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Przewodniczący Komitetu Okręgowego rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania.
18.Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Przewodniczącego Komitetu Okręgowego, jeśli uzna, że podczas przeprowadzania eliminacji okręgowych naruszone zostały zasady ich przeprowadzania. W takim przypadku odwołanie składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wyników etapu okręgowego. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania. Decyzja Przewodniczącego Komitetu Głównego jest ostateczna.
19.Komitety Okręgowe przesyłają protokół z eliminacji okręgowych do Komitetu Głównego w terminie do 21 dni od dnia przeprowadzenia eliminacji okręgowych.
20.Trzeci – centralny etap Konkursu – odbywa się w Warszawie i jest dwuczęściowy.
21.W pierwszej części III etapu uczestnicy rozwiązują test z zakresu wiedzy o mediach. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut.
22.Tytuł laureata Konkursu otrzymuje 48 uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki. Laureaci, którzy w roku szkolnym, w którym uzyskali ten tytuł i są uczniami klas maturalnych mają prawo do nagród w postaci przyjęcia na studia na wyższe uczelnie zgodnie z określonymi w Regulaminie Konkursu zasadami, do nagród rzeczowych oraz innych. Laureaci mają prawo wyboru uczelni według listy rankingowej: laureat 1-go miejsca ma prawo do studiowania w dowolnie wybranej uczelni, kolejni laureaci zaś w uczelniach, które nie zostały wybrane przez laureatów z wyższą lokatą. Listę ogłasza się po rozpatrzeniu wszystkich odwołań. W określonym w harmonogramie terminie laureaci zobowiązani są dokonać wyboru uczelni i poinformować o swej decyzji Komitet Główny. Laureaci dokonują wyboru uczelni po ostatecznym ogłoszeniu listy laureatów. Laureaci, którzy w roku uzyskania tytułu nie są uczniami klas maturalnych mają prawo jedynie do nagród rzeczowych i innych.
23.W przypadku gdy kilku uczestników uzyska jednakową liczbę punktów, o zajętej lokacie decyduje liczba punktów zdobyta podczas zawodów okręgowych, a w przypadku jednakowej liczby zdobytych na tym etapie decyduje liczba punktów zdobytych za najtrudniejsze pytania etapu centralnego. Jako najtrudniejsze uznaje się kolejne pytania testu począwszy od pierwszego.
24.Uczestnicy pierwszej części etapu centralnego mają prawo wglądu do ocenionych prac oraz prawo do odwołania się od oceny do Przewodniczącego Komitetu Głównego. Odwołanie należy złożyć pisemnie w dniu ogłoszenia wyników w czasie i miejscu wskazanym w harmonogramie przeprowadzania etapu centralnego w danym roku. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie w dniu jego wpływu.
25.Do drugiej części etapu – quizu przechodzi12 uczestników Konkursu, którzy uzyskają najwięcej punktów w I części etapu III. Druga część etapu rozgrywana jest dnia następnego po ogłoszeniu listy laureatów, przy udziale publiczności. W przypadku rezygnacji z tej części Konkursu przez któregoś z zakwalifikowanych uczestników jego miejsce zajmuje kolejny uczestnik, który uzyskał największą liczbę punktów.
26.Zawodnicy biorący udział w quizie odpowiadają na pytania szczegółowe, przygotowane przez Komitet Główny. W trakcie quizu zawodnicy walczą o miejsca premiowane nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów Konkursu.
27.Uczestnikom biorącym udział w zawodach centralnych Organizator Konkursu zapewnia na czas tych eliminacji zakwaterowanie i wyżywienie.
Zakres tematyczny

1.System medialny. Struktura i zasady działania
2.Komunikowanie społeczne. Rozwój środków, form i modeli komunikowania
3.Kalendarium rozwoju mediów
4.Społeczeństwo informacyjne
5.Informacyjna, edukacyjna i rozrywkowa rola mediów
6.Regulacje prawne i polityka medialna w Polsce po 1989 r.
7.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
8.Rynek mediów w Polsce po 1989 r. (prasa ogólnokrajowa i regionalna, radio, telewizja, Internet)
9.Wybrani dziennikarze w Polsce na przełomie wieków
10.Agencje informacyjne i prasa na świecie
11.Gatunki dziennikarskie (prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe)
Literatura 1.Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2012
2.A. Briggs, P. Burke, Społeczna historia mediów; od Guttenberga do Internetu, Warszawa 2010, rozdziały V-VIII
3.L. Gorman, D McLean, Media i społeczeństwo; wprowadzenie historyczne, Kraków 2010
4.Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa-Bielsko Biała 2010, rozdziały I-IV
5.Polski system medialny 1989-2011, red. K. Pokorna-Ignatowicz, Kraków 2013
6.T. Mielczarek, Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006, Warszawa 2007
7.T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teoprie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004, część I
8.K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie, teoria, praktyka, język, Warszawa 2009
9.Z. Bajka, Historia mediów, Kraków 2008
Organizatorzy
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego z entuzjazmem przyjął zaproszenie pomysłodawcy Konkursu Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego do współorganizowania tego niezwykłego przedsięwzięcia wraz z innymi czternastoma ośrodkami akademickimi: Katolickim Uniwersytetem Lubelskim (województwo lubelskie), Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu (województwo wielkopolskie), Uniwersytetem Gdańskim (województwo pomorskie), Uniwersytetem Jagiellońskim (województwo małopolskie), Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach (województwo świętokrzyskie), Uniwersytetem Łódzkim (województwo łódzkie), Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (województwo kujawsko-pomorskie), Uniwersytetem Opolskim (województwo opolskie), Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (województwo podkarpackie), Uniwersytetem Szczecińskim (województwo zachodniopomorskie), Uniwersytetem Śląskim (województwo śląskie), Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (województwo warmińsko-mazurskie), Uniwersytetem w Białymstoku (województwo podlaskie), Uniwersytetem Zielonogórskim (województwo lubuskie).
Skład Komitetu Głównego prof. Radosław Pawelec – przewodniczący
red. Jacek Pawilonis – zastępca przewodniczącego
dr Mariusz Włodarczyk – sekretarz
prof. Wojciech Jakubowski – członek
Zbigniew Bański, dyrektor wydawniczy czasopism popularno-naukowych Wydawnictwa Bauer – członek
Skład Komitetu Okręgowego prof. Arkadiusz Lewicki – przewodniczący
prof. Igor Borkowski – zastępca przewodniczącego
prof. Jerzy Biniewicz – członek
dr Katarzyna Konarska – sekretarz
dr Roman Wróblewski
Harmonogram

Terminarz   – etapy postępowania konkursowego

do 25 października 2014 r.
Zgłoszenia szkół do Konkursu na adres mailowy Komitetu Okręgowego

do 31 października 2014 r. Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych
21 listopada 2014 r. Ogłoszenie wyników I etapu
12 grudnia 2014 r. II etap Konkursu (zawody okręgowe)
20-21 marca 2015 r. III etap Konkursu (zawody centralne)
Kontakt
Komitet Okręgowy Konkursu Wiedzy o Mediach
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Wrocławski
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław

tel. 71 375 79 08
mail: kwm@dziennikarstwo.uni.wroc.pl

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Olimpiada Wiedzy o Mediach została wyłączona