FILMOWISKO

Projekt „Filmowisko” powstał z myślą o uczniach, którzy uczęszczają do autorskiej klasy medialnej w drugim roku nauki w liceum i na lekcjach języka polskiego omawiają teksty literackie z epok: romantyzm, pozytywizm i modernizm. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby z zajęć korzystali również inni zainteresowani filmem uczniowie.
Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w sali nr 16 (według poniższego harmonogramu). Na każdym z pięciu spotkań uczniowie będą pracować z Kartą zadań, a uzyskane punkty zostaną im doliczone do punktów nieobowiązkowych (bonusowych) z języka polskiego, bloku medialnego i wiedzy o kulturze.

Dodaj komentarz