Zakończenie projektu „Słowa mają moc”

22 maja odbyła się gala finałowa na zakończenie II edycji projektu ”Słowa mają moc”.

13 wrocławskich szkół prezentowało swoje projekty. Nasza szkoła przedstawiała pomysł na warsztaty  „Po Ludzku” dla uczniów szkół podstawowych mające na celu wzbudzenie większej tolerancji wśród ludzi. Zostaliśmy zauważeni i wyróżnieni przez Konrada Fuławka, szef Nokia Garage oceniające przedstawione projekty.

Przypomnijmy że głównym i najważniejszym celem projektu „Słowa mają moc” była praca nad rozwojem kompetencji miękkich, tak ważnych na rynku pracy i w codziennym życiu –umiejętności pracy w zespole, kreatywności, komunikatywności..

Młodzież ćwiczyła te umiejętności w praktyce– już na samym wstępie uczniowie otrzymali zadanie zdiagnozowania i rozwiązania jakiegoś palącego miejskiego problemu. Zostali zachęceni do szerszego spojrzenia na własne pomysły i ich konsekwencje, do opuszczenia strefy komfortu; otrzymali też  narzędzia komunikacji pozwalające osiągnąć powodzenie własnych działań.

W ramach projektu naszą szkołę odwiedzili innowatorzy – osoby przedsiębiorcze różne obszary którzy zostali zaproszeni do szkoły, by opowiedzieć o wyborze drogi życiowej, porażkach i sukcesach; by podzielić się swoim doświadczeniem i tym, co uważają za ważne w życiu.

Słowa mają moc – podsumowanie pierwszej edycji i rozpoczęcie drugiej

W maju tego roku zakończyła się pierwsza edycja projektu „Słowa mają moc”. Zespół z naszej szkoły opracował ciekawy projekt mający na celu stworzenie miejsca odpoczynku dla uczniów w naszej szkole w czasie przerw lekcyjnych. Projekty wszystkich zespołów zaprezentowane zostały na gali. Zachęcam do obejrzenia filmiku z gali podsumowującej: https://www.youtube.com/watch?v=fJI06kGt2x

W październiku  rozpoczęliśmy drugą edycję projektu. 15 uczniów z klas pierwszych i drugich będzie miała możliwość odbycia szkolenia w zakresie nabywania kompetencji miękkich i opracowania ciekawego projektu. Życzymy powodzenia!

Słowa mają moc

Już od 1 lutego 2018 roku rozpoczyna się w naszej szkole realizacja projektu unijnego „Słowa mają moc”.

Grupa 15 chętnych uczniów z różnych klas będzie uczestniczyła w 7 spotkaniach  warsztatowych dotyczących efektywnej komunikacji i innowacyjności. Odbędą się także spotkania z przedstawicielami otoczenia społeczno – gospodarczego (innowatorami).

Celem projektu jest podniesienie niezbędnych na rynku pracy kompetencji kluczowych (społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości) oraz kształtowanie właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) u uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów jest potrzebny do ich samorealizacji i rozwoju osobistego a także bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

Opiekunami uczniów są nauczyciele podstaw przedsiębiorczości pani Katarzyna Basałygo i pani Katarzyna Rybak.

Wyniki konkursu

Z przyjemnością informujemy, że zespół z naszej szkoły zajął drugie miejsce w międzyszkolnym konkursie w kategorii na najlepszy E-sklep w V edycji projektu „Mój pierwszy biznes przed dwudziestką”. Zespół w składzie: Piasecka Weronika klasa 1c, Rudkiewicz Dawid klasa 1d, Kanty Dominika klasa 1e i Korzeniowska Laura klasa 1b opracował unikalny produkt Yummypen łączący w sobie długopis i lizak.

Serdecznie gratulujemy!

Dzień przedsiębiorczości w praktyce

26 kwietnia 12 uczniów naszej szkoły brało udział w Dniu przedsiębiorczości. Byli to uczniowie z klasy 1a (Tempol Helena), 1b (Zdziarska Marianna) i 1c (Szandrocho Julia, Pawlak Szymon, Kulej Angelika, Machała Weronika, Jurga Małgorzata, Bąk Aleksandra, Widła Iza, Duda Paulina, Piasecka Weronika i Ilecka Martyna).

Nasi uczniowie udali się do różnych firm ( Tauron, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy, Gabinetu Weterynaryjnego, Kliniki Dental, Caldo-izolacja, Fundcji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową i innych) i obserwowali oraz uczestniczyli w pracach wykonywanych przez pracowników na konkretnym stanowisku. Uczestnicy DP zgodnie stwierdzili, że tego typu akcja pozwalająca na zetknięcie się z prawdziwą pracą jest bardzo cenna, a zdobyte doświadczenie pomaga w weryfikacji planów na przyszłość.

Wszystkim konsultantom serdecznie dziękujemy za umożliwienie uczniom odbycia stażu w firmach.

Dzień Przedsiębiorczości

Zachęcamy wszystkich uczniów klas pierwszych do udziału w Dniu Przedsiębiorczości. W tym roku będzie miał on miejsce 26 kwietnia. Jest to dzień, w którym chętne osoby mogą uczestniczyć w jednodniowym stażu w wybranej przez siebie firmie. Warunkiem uczestnictwa w Dniu Przedsiębiorczości jest wypełnienie karty zgłoszenia ucznia, zgody rodziców oraz karty konsultanta firmy do której chciałoby się udać. Wypełnione karty należy składać do nauczyciela podstaw przedsiębiorczości do 25 kwietnia.

Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu  decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Każdy uczeń zgłoszony do uczestnictwa w DP ma także możliwość wzięcia udziału w konkursie na najciekawszy reportaż z odbytego w danej firmie stażu. Konkurs polega na udokumentowaniu jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe? Można wykonać prezentację, film lub sprawozdanie. Szczegółowe informacje u nauczycieli oraz na stronie www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl

Spotkanie z przedsiębiorcami

14 grudnia 2016 roku w naszej szkole w czasie lekcji podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami Krzysztofem Pauchem i Mariuszem Kalbarczykiem. Panowie reprezentowali fundację „Młodzi dla sukcesu”, której celem jest działalność oświatowo – kulturalna w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Przedsiębiorcy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz opowiadali jak odnieść sukces dzięki ciągłemu rozwojowi osobistemu i stałemu podnoszeniu swojego profesjonalizmu.