Słowa mają moc

Już od 1 lutego 2018 roku rozpoczyna się w naszej szkole realizacja projektu unijnego „Słowa mają moc”.

Grupa 15 chętnych uczniów z różnych klas będzie uczestniczyła w 7 spotkaniach  warsztatowych dotyczących efektywnej komunikacji i innowacyjności. Odbędą się także spotkania z przedstawicielami otoczenia społeczno – gospodarczego (innowatorami).

Celem projektu jest podniesienie niezbędnych na rynku pracy kompetencji kluczowych (społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości) oraz kształtowanie właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) u uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów jest potrzebny do ich samorealizacji i rozwoju osobistego a także bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

Opiekunami uczniów są nauczyciele podstaw przedsiębiorczości pani Katarzyna Basałygo i pani Katarzyna Rybak.