Dzień Przedsiębiorczości

Zachęcamy wszystkich uczniów klas pierwszych do udziału w Dniu Przedsiębiorczości. W tym roku będzie miał on miejsce 26 kwietnia. Jest to dzień, w którym chętne osoby mogą uczestniczyć w jednodniowym stażu w wybranej przez siebie firmie. Warunkiem uczestnictwa w Dniu Przedsiębiorczości jest wypełnienie karty zgłoszenia ucznia, zgody rodziców oraz karty konsultanta firmy do której chciałoby się udać. Wypełnione karty należy składać do nauczyciela podstaw przedsiębiorczości do 25 kwietnia.

Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu  decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Każdy uczeń zgłoszony do uczestnictwa w DP ma także możliwość wzięcia udziału w konkursie na najciekawszy reportaż z odbytego w danej firmie stażu. Konkurs polega na udokumentowaniu jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe? Można wykonać prezentację, film lub sprawozdanie. Szczegółowe informacje u nauczycieli oraz na stronie www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl