Konkursy i wydarzenia

Konkurs „Jak Dzień Przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe?”

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów biorących udział w Dniu Przedsiębiorczości.

Regulamin konkursu 1.Organizatorem Konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie realizujący program Dzień przedsiębiorczości. 3. Konkurs obejmuje trzy kategorie prac: a) film nagrany telefonem komórkowym lub smartfonem w formacie AVI lub MP4 – maksymalny czas trwania 1,5 min, b) prezentację – maksymalnie 7 slajdów (w tym tytułowy), c) pracę pisemną – maksymalnie 3 000 znaków (ze spacjami). 4. Każda szkoła uczestnicząca w Dniu Przedsiębiorczości może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace. 5. Każda praca może być autorstwa tylko jednego ucznia. 6. Praca konkursowa powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna ucznia. 7. Uczestnicy akceptują niniejszy regulamin oraz zapewniają, że posiadają pełne prawa autorskie do przedstawionej pracy konkursowej, nie naruszają praw autorskich osób trzecich, nie naruszają dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione, oraz innych dóbr prawnie chronionych. 8. Autor musi uzyskać pisemne zgody osób, których wizerunki zostały opublikowane w pracy konkursowej. 9. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komitet Honorowy Dnia przedsiębiorczości. Ocenie podlega zgodność z tematyką Konkursu, wartość artystyczna pracy konkursowej, pomysłowość i kreatywność autora. 10. Komitet przyzna jedną nagrodę w każdej kategorii. Możliwe jest również przyznanie wyróżnień. 11. Decyzje Komitetu Honorowego są niepodważalne i ostateczne. 12. Nagrodzone prace będą zamieszczone na platformie internetowej programu Dzień przedsiębiorczości z podaniem danych autora. 13. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy za udział w Ogólnopolskim Konkursie Jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe? 14. Prace konkursowe wraz z zeskanowanym Zgłoszeniem do Konkursu i Oświadczeniem uczestnika należy przesyłać w terminie do 31 maja pocztą elektroniczną na adres: andrzej.pierchala@junior.org.pl. 15. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie praw autorskich i majątkowych w całości na rzecz Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w zakresie wielokrotnego powielania, przetwarzania ich na wszelkich polach eksploatacji, a także wprowadzania ich do pamięci komputera, umieszczania na serwerach, w publikacjach oraz do publicznego odtwarzania. 16. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez autorów prac na wykorzystanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883). Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celach związanych z Konkursem. 17. Prace złożone na Konkurs nie będą zwracane autorom.

Olimpiada przedsiębiorczości

1 grudnia 2016 odbył się szkolny etap XII edycji Olimpiady przedsiębiorczości. W tym roku hasłem przewodnim jest „Przywództwo w biznesie”.

W olimpiadzie wzięło udział sześciu uczniów z klas pierwszych: Los Valeria klasa 1c, Noworol Małgorzata klasa 1c, Świątkowska Jagoda klasa 1c, Kowalski Michał klasa 1d, Dąbrowski Jan klasa 1d oraz Werblicki Tomasz klasa 1d. Gratulujemy zainteresowania zagadnieniami ekonomicznymi i poszerzenia wiedzy w tym zakresie poprzez przygotowanie się i uczestnictwo w olimpiadzie.

Projekt „Mój pierwszy biznes przed 20tką”

W tym roku uczniowie naszej szkoły po raz czwarty biorą udział w projekcie edukacyjnym „Mój pierwszy biznes przed 20tką” realizowanym przez Gminę Wrocław – Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową. Dwukrotnie reprezentacja naszej szkoły zdobyła 3 miejsce pośród kilkunastu startujących w projekcie zespołów.

Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do prowadzenia działalności gospodarczej w sieci, wspieranie przedsiębiorczości, rozwijanie kreatywności, edukacja w zakresie wiedzy ekonomicznej. Zajęcia według autorskiego programu prowadzą pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Bankowej: Filip Głowacz i Ireneusz Huszcza. Są właścicielami własnego wydawnictwa gier planszowych.

Projekt obejmuje: zajęcia warsztatowe „E-sklep”, wykłady ekonomistów, spotkania z przedsiębiorcami działającymi w sieci, warsztaty tworzenia prezentacji i zasady autoprezentacji, warsztaty dla opiekunów zespołów, wizyty studyjne w banku, konkurs na najlepszy e-sklep i grę planszową. Zajęcia odbywają się w WSB oraz salach szkół biorących udział w projekcie.

Skład tegorocznego zespołu naszej szkoły to uczniowie pierwszych klas: Korzeniowska Laura klasa1b, Piasecka Weronika klasa1c, Rudkiewicz Dawid klasa1d i Kanty Weronika klasa1e. Opiekunami są nauczyciele podstaw przedsiębiorczości Katarzyna Rybak i Katarzyna Basałygo.

Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów!