Aktualności

Kontakt i lokalizacja
Plan lekcji
Przedmioty (informacje)
Konsultacje uczniowskie
Prawo i procedury
Rekrutacja 2014
Matura

Informacje

Psycholog, pedagog
Dyplomy, stypendia
Dokumenty, duplikaty
Zebrania, ocenianie
Informacje Rady Rodz
Biblioteka szkolna
Archiwum wydarzeń

O szkole

Dyrektorzy
Nauczyciele
Informacje o szkole
Historia szkoły
Z dziejów szkoły
Absolwenci
Wybór patrona

Dla ucznia

Informacje
Tutoring w szkole
Przydatne w domu i szkole
Zdrowa Jedynka
Krwiodawstwo
Galerie zdjęć
Polecane strony
Linki


:: Strona Główna

Stronę odwiedziło 42558 osób ::        


WYPRAWKA 2014!!!23:58:45, 20.08.14 r
Uwaga uczniowie rozpoczynający naukę w r. szk. 2014/2015 w klasie trzeciej!
  1. Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej pod adresem
    czytaj www.wroclaw.pl/dofinansowania została zamieszczona informacja dotycząca szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. Wraz z ww. informacją zostały zamieszczone wzory wniosków do wypełnienia przez wnioskodawców ( wniosek 1 i 2) czytaj wniosek 1 oraz wniosek 2 .
  2. Ponadto szczegółowe informacje na temat wyprawki 2014 są dostępne na stronach: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu: czytajinformacja kuratorium oraz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: czytaj informacja ministerstwa
  3. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w sekretariacie szkoły do 4 września br. włącznie.
I.Podgórska
Uwaga- podręczniki do klas I-III na r. szk. 2014/2015!09:33:13, 21.07.14 r
W zakładce Ważne Aktualne zamieszczono listy podręczników na r. szk. 2014/2015. Uczniowie klas I-II będą mogli kupić podręczniki do niektórych przedmiotów podczas kiermaszu używanych podręczników w pierwszym tygodniu września. Wszystkich uczniów prosimy aby nie kupować podręczników do nauki języków obcych. Póki co życzę wspaniałych wakacji.
Irena Podgórska
Praca sekretariatu w czasie wakacji!13:28:40, 15.07.14 r
Uprzejmie informuję,że w związku z urlopem pracownika, sekretariat szkoły w dniach od 18.07 do 14.08 br. będzie nieczynny.
Irena Podgórska
UWAGA - MATURA 2015 !!!11:36:33, 07.07.14 r
W zakładce Matura zamieszczono, opublikowany przez Dyrektora CKE w Warszawie, harmonogram egzaminów zewnętrznych w 2015 r., w tym egzaminu maturalnego. Przypominam,że na stronach CKE i OKE we Wrocławiu znajdują się informacje o poszczególnych egzaminach oraz przykładowe zadania maturalne. Zapraszam do lektury.
Irena Podgórska
Rekrutacja - terminy dla kandydatów zakwalifikowanych do naszej szkoły!15:39:32, 04.07.14 r
Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji w terminie od 03.07.2014 r. do 07.07.2014 r.(poniedziałek) do godz. 15:00 należy złożyć w szkole oryginały wymaganych dokumentów i 2 fotografie. Niezłożenie oryginałów wymaganych dokumentów w w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszej szkole.
Irena Podgórska
Rozdanie świadectw dojrzałości!16:44:24, 24.06.14 r
Przypominam, że uroczystość wręczenia świadectw dojrzałości oraz ogłoszenie Nazwiska Absolwenta Roku 2014, odbędzie się 27 czerwca w auli szkoły, o godz. 12.00. Serdecznie zapraszamy!
Irena Podgórska
Uroczyste zakonczenie roku szkolnego w klasach I-II!16:41:36, 24.06.14 r
Zapraszam bardzo serdecznie Uczniów , Nauczycieli i w miarę możliwości Rodziców, na uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w r. szk. 2013/2014, w dniu 27 czerwca do auli szkoły zgodnie z harmonogramem: godz. 8.30 - klasy I godz. 9.30 - klasy II.
Irena Podgórska
Informacja dla Rodziców i Uczniów!22:37:32, 16.06.14 r
Zapraszam uczniów oraz Rodziców z klas I-II do przeczytania 2 informacji w zakładce obok - Ważne!Aktualne! dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą. Dowiecie się Państwo do czego uprawnia posiadanie osobistego konta w tym systemie - tak dla ucznia jak i Rodzica oraz znajdziecie formularze odpowiednich wniosków. Zapraszam do składania wniosków w sekretariacie szkoły, jeszcze w czerwcu br.
I.Podgórska
STYPENDIA SZKOLNE!!!13:37:30, 16.06.14 r
Informujemy, że od miesiąca lipca 2014 r. będzie mozna składać wnioski dot. stypendiów szkolnych. Wnioskodawcy składają wnioski do Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia pokój Nr 526 A, V piętro przy ul. G. Zapolskiej 4. Formularze wniosków stypendialnych (aktualne wnioski w załączeniu do wydruku) wraz z aktualną informacją będą dostępne od lipca 2014 r. do pobrania na stronie internetowej WGP http://www.wroclaw.pl w zakładce: edukacja/stypendia/stypendia szkolne. Przypominam, iż bardzo ważne jest aby złożone przez wnioskodawców wnioski były kompletne, tj. udokumentowane winny być dochody wszystkich pełnoletnich osób wykazanych w gospodarstwie domowym, w tym również wszystkie świadczenia z MOPS-u (zasiłki rodzinne, dodatki mieszkaniowe, itd.) w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku (w przypadku złożenia wniosku w miesiącu lipcu sytuacja materialna ma obejmować miesiąc czerwiec, tylko wyłącznie dochody netto z jednego miesiąca). Bliższych informacji udziela takze pedagog szkolny - p. Iwona Pilarska.
Irena Podgórska
PREZENTACJA - STUDNIÓWKA 2015!12:42:12, 16.06.14 r
Zapraszam Uczniów, Rodziców i Wychowawców klas II do zapoznania się z prezentacją w okienku obok - Pilne - Studniówka 2015. Prezentacja została przygotowana zgodnie z ustaleniami na zebraniu w dniu 10 czerwca br. Wychowawcy klas zostali zobowiązani do przedstawienia prezentacji podczas spotkań z klasami wychowawczymi. Uczniowie i Rodzice proszeni są o udział w głosowaniu nad przedstawionymi 2 propozycjami. Szczegóły u wychowaców klas II.
Irena Podgórska


Ważne! Aktualne!

Polecane!
© Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu