Aktualnoci

Administratorem danych jest Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na www.lo1.wroc.pl


Aktualności
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące
nr I we Wrocławiu im. Danuty Siedzikówny "INKI" jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020
i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".


LISTY GRATULACYJNE

ABSOLWENCI - MATURA 2020!

Uprzejmie informuję, że  w dniu

17 lutego br. należy zgłosić się osobiście do sekretariatu szkoły
w celu weryfikacji poprawności swoich danych w bazie OKE ( w godzinach: 12.00 – 15.00)

Z poważaniem,
Irena Podgórska

Dodano: 12.02.20


21 stycznia 2020 - ZEBRANIE po KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ!!!
Szanowni Rodzice uczniów klas I-III!!!

Serdecznie zapraszam na zebranie po klasyfikacji śródrocznej, które odbędzie się zgodnie z rocznym harmonogramem w dniu 21 stycznia (jak zwykle we wtorek) .
Zaczynamy o 17.00. Wykaz sal na zebrania z wychowawcami będzie udostępniony na parterze oraz na i piętrze w głównym budynku szkoły.

Ok. 17.30 zapraszamy na konsultacje z Nauczycielami.

0 18.30 w Małym Domku rozpocznie się zebranie RR.

Z wyrazami szacunku,

Irena Podgórska

Dodano: 17.01.20


Finał Konkursu

Zaproszenie do udziału w finale Konkursu "Krew-Komórki-Szpik to...Życie"

Zapraszamy nauczycieli- opiekunów wraz z uczniami  na finał konkursu  „Krew-Komórki-Szpik to…życie” w piątek, 6 grudnia 2019r. o godz. 13:00 do Liceum Ogólnokształcącego Nr I przy ul. ks. J. Poniatowskiego 9 we Wrocławiu.

W linku - Wyniki konkursu ,przedstawiamy pełną istę uczniów, których prace zostały zakwalifikowane do finału Konkursu a uczą się w następujących szkołach:
a. Szkoły Podstawowe : SP nr 25,71, 73, 118 orz SMS JUNIOR ,

b. Szkoły Ponadpodstawowe: T nr 15, LO nr XII, XI, VI i I.

Z wyrazami szacunku,

Irena Podgórska

dyrektor szkoły - współorganizatora konkursu

Dodano: 04.12.19


UWAGA OFERTA DLA UCZNIÓW!!!

null

UCZNIOWIE  i  RODZICE !!!

Zapraszam do zapoznania się z ofertą CKT - Centrum Kreatywności TALENT , które znajduje się po sąsiedzku przy ul. Jedności Narodowej.

Oto przydatne informacje :

Centrum Kreatywności TALENT
Adres: ul. Jedności Narodowej 117
50-301 Wrocław
https://talent.wroclaw.pl
kontakt: Telefon: 71 798 67 06   E-mail: sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl

Warto zajrzeć!

Irena Podgórska

Dodano: 08.11.19


26 kwietnia - zawieszono strajk!!!

Szanowni Państwo!
1.Strajk nauczycieli jest zawieszony w naszej szkole od dzisiaj!!!.
2.W poniedziałek mamy normalne zajęcia dla klas I-II wg obowiązującego planu.
3.Dalsze szczegóły w Ogłoszeniach w Librusie.
Z wyrazami szacunku,

Irena Podgórska

Dodano: 26.04.191169867LO1 2019