Aktualnoci

Administratorem danych jest Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na www.lo1.wroc.pl

Aktualności
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące
nr I we Wrocławiu im. Danuty Siedzikówny "INKI" jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020
i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".


LISTY GRATULACYJNE

EGZAMINY POPRAWKOWE - SIERPIEŃ 2020!
Uwaga Uczniowie, którzy w ostatnim tygodniu sierpnia będą przystępować do egzaminów poprawkowych:

- harmonogram egzaminów będzie zamieszczony w gablocie informacyjnej przy sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły od 29 czerwca w zakładce EGZAMINY POPRAWKOWE,
- od 29 czerwca do 31 lipca , w godz. od 10.00 do 14.00 w sekretariacie szkoły można będzie odebrać zagadnienia do egzaminów (proszę zwrócić uwagę na pomoce z których będzie można ewentualnie korzystać podczas egzaminu); proszę nie zwlekać z ich odbiorem,
- warto skontaktować się jak najszybciej za pośrednictwem Librusa lub MS Teams ,z nauczycielem uczącym przedmiotu z którego będzie poprawka,
- przebieg egzaminu poprawkowego jest szczegółowo opisany w Statucie szkoły,
- świadectwa będą przygotowane po zakończeniu egzaminów i do odbioru we wrześniu.

Na egzamin należy przyjść do szkoły na 15 minut przed jego rozpoczęciem z legitymacją szkolną lub dowodem osobistym i  własnymi przyborami do pisania; można przynieść małą butelkę wody.

Z poważaniem,

Irena Podgórska

Dodano: 27.06.20


I Ty możesz zostać Stypendystą!!!

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci czeka na zgłoszenia uczennic i uczniów z całej Polski zainteresowanych nauką i sztuką.

Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomagamy też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego.

Rejestracja kandydatów odbywa się przez internet na stronie FUNDUSZ.ORG. Na nowe wnioski od uzdolnionych nastolatków czekają do 30 czerwca.

A to link:

https://fundusz.org/rekrutacja/?utm_source=maile-szkoly&utm_medium=email&utm_campaign=Rekrutacja2020

Zapraszamy!!!


Nie trzeba być prymusem ani olimpijczykiem ale mieć jakąś pasję!!!

Serdecznie polecam,

Irena Podgórska

Dodano: 25.06.20


Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – odbiór świadectw!!!

Szanowni Uczniowie klas I- II i Rodzice Uczniów!

1. Uprzejmie informuję, że w b. r. szk. z uwagi na stan pandemii oraz trwające do 26 czerwca włącznie egzaminy maturalne, odbiór świadectw w naszym liceum będzie zorganizowany w sposób następujący:

- od 29 czerwca do 31 lipca, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. od 10.00 do 14.00, każdy zainteresowany uczeń (lub jego Rodzic/opiekun prawny) będzie mógł odebrać świadectwo , w sekretariacie szkoły , p. 14, I p.

- aby odebrać świadectwo w konkretnym dniu należy dzień wcześniej wysłać odpowiednią wiadomość na adres: sekretariat.lo01@wroclawskaedukacja.pl.

2. Na terenie szkoły zgodnie z reżimem sanitarnym związanym z pandemią, obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa :
- obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu do budynku szkoły,
- zakrywanie ust i nosa (maseczka, chusta lub przyłbica) podczas całego pobytu w szkole,
- zachowanie dystansu społecznego min. 1.5 m od innych osób,
- w sekretariacie może przebywać tylko 1 osoba odbierająca świadectwo,
3. Świadectwa będzie można odebrać także we wrześniu.
4. Uwaga Uczniowie, którzy w ostatnim tygodniu sierpnia będą przystępować do egzaminów poprawkowych:
- harmonogram egzaminów będzie zamieszczony w gablocie informacyjnej przy sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły od 29 czerwca,
- od 29 czerwca do 31 lipca można będzie odebrać zagadnienia do egzaminów ,
-  świadectwa będą przygotowane po zakończeniu egzaminów i do odbioru we wrześniu.

 

Z poważaniem,

Irena Podgórska

 

 

 

Dodano: 24.06.20


REKRUTCJA 2020/2021 - UWAGA ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!!!
Absolwenci Szkół Podstawowych!!!
Niebawem ruszy rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.
W zakładce Rekrutacja na rok. szk. 2020/2021 znajdziecie aktualne informacje na temat:
a. zasad rekrutacji,
b. harmonogramu rekrutacji (ważne terminy),
c. kryteriów rekrutacji,
d. rekrutacji elektronicznej bo taka obowiązuje w naszym mieście.

Zapraszam Was Uczniowie klas 8 , niebawem Absolwentów SP i Waszych Rodziców do uważnej lektury załączonych plików.


Z wyrazami szacunku,

Irena Podgórska

Dodano: 12.06.20


Zmiana zasad obsługi sekretariatu!

Od 8 czerwca 2020 r. ulegają zmianie zasady obsługi sekretariatu naszej szkoły.
W związku z rozpoczynającymi się egzaminami maturalnymi osoby zainteresowane w celu załatwienia osobiście sprawy, której nie da załatwić się zdalnie będą zobowiązane umówić się telefonicznie lub e-mailowo na wizytę w szkole na konkretny dzień i konkretną godzinę (dane kontaktowe na stronie internetowej).
1. Ustalenie dni i godzin wizyt będzie odbywało się w taki sposób, aby nie był możliwy kontakt osobisty z innymi osobami, a po wizycie osoby była przynajmniej półgodzinna przerwa niezbędna do przeprowadzenia dezynfekcji, żeby przyjąć kolejną osobę. Ustalone w ten sposób zasady będą obowiązywać do odwołania.
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie budynku są zobowiązane do dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu oraz do stałego zakrywania ust i nosa zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, z wyłączeniem dzieci do lat 4 lub posiadających zalecenia medyczne ( kontrola przez pracownika portierni szkoły).
4. Rekomenduje się utrzymanie co najmniej 2 m odległości między interesantem a pracownikami szkoły.
5. Pracownik portierni, po uzyskaniu informacji o zgłoszeniu się interesanta na umówioną wizytę legitymuje go (należy okazać dowód osobisty), informuje o tym pracownika sekretariatu; po potwierdzeniu wizyty zaprowadzi osobiście interesanta do sekretariatu .
6. Interesanci mogą korzystać z toalety znajdującej się na parterze budynku głównego szkoły.

Z wyrazami szacunku,

Irena Podgórska

Dodano: 08.06.20


Zmiany w funkcjonowaniu szkoły od 8 czerwca 2020!!!
Szanowni Państwo!!!

Od 8 czerwca br. do odwołania obowiązuje zakaz wstępu do szkoły osób postronnych.
W pilnych sprawach proszę kontaktować się z poszczególnymi pracownikami (sekretariatu, księgowości, kadr oraz kierownikiem gospodarczym) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Z wyrazami szacunku,

Irena Podgórska

Dodano: 07.06.20


Sukces uczennicy naszej szkoły!!!

Uczennica naszego liceum  Letycja Sobańska została wyróżniona w XIII Powiatowym Konkursie Literackim X LO i Muzeum Narodowego w kategorii proza.
Konkurs należy do puli konkursów Magnum Praemium Wratislaviae.

Gratulacje  Letycjo!

Irena Podgórska

 

Dodano: 20.04.201272946LO1 2019