Nazwa strony
MATURA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

UWAGA MATURA! MATURA!! MATURA 2019!!!

KOMUNIKATY - PROCEDURY - ZASADY

UWAGA!!!UWAGA PILNE!!! - ABSOLWENCI z LAT UBIEGŁYCH!

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2019 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku

DEKLARACJE - FORMULARZE - WNIOSKI

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 (*.doc)
950411

LO1 2019