Nazwa strony
MATURA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

UWAGA MATURA! MATURA!! MATURA 2019!!!

KOMUNIKATY - PROCEDURY - ZASADY

UWAGA!!!UWAGA PILNE!!! - ABSOLWENCI z LAT UBIEGŁYCH!

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2019 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku

DEKLARACJE - FORMULARZE - WNIOSKI

Upoważnienie - SESJA 2019 do odbioru świadectwa dojrzałości lub wyników EGZAMINU MATURALNEGO (*.docx)
Upoważnienie - SESJA 2019 do odbioru świadectwa dojrzałości lub wyników EGZAMINU MATURALNEGO(*.pdf)
Wniosek zdającego o przystąpieniu do egzaminu w terminie dodatkowym(*.docx)
Oświadczenie o zamiarze przystąpieniu do egzaminu w terminie poprawkowym(*.docx)
Oświadczenie o zamiarze przystąpieniu do egzaminu w terminie poprawkowym(*.docx)
Zgłoszenie zastrzeżeń w zakresie naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu(*.docx)
Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej(*.docx)
Wniosek o weryfikację sumy punktów(*.docx)
Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego(*.docx)
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 (*.docx)
Strona główna


1169896LO1 2019