Nazwa strony
DOKUMENTACJA SEKRETARIATU

Zasady zgłaszania i likwidacji szkód (*.pdf)
Karta frekwencji (*.doc)
Nauczanie indywidualne(*.docx)
Zwolnienienie z obecnosci na zajęciach (*.docx)
Zgłoszenie szkody w PZU


1338313


LO1 2019